wystawa 02W naszym kościele od dzisiejszej niedzieli przez kilka następnych dni można oglądać Wystawę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny pt. „Zasłużyli na wieczną wdzięczność i pamięć narodu”.

Kolekcja obejmuje 23 postacie z okresu 123 lat niewoli, od Tadeusza Kościuszki – naczelnika Narodu, do marszałka Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa.

Ideą autora płaskorzeźb, Pana Jana Grandysa, jest przypomnienie najwybitniejszych osobistości którzy położyli wielkie zasługi dla podtrzymania programu walki „co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy”, tożsamości narodowej w walce z rusyfikacją, germanizacją narodu, wiernych słowom Mazurka Dąbrowskiego – „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”.

Prezentowani bohaterowie, to zaledwie garstka spośród tysięcy znanych i nieznanych patriotów. Oni to poświęcili życie, zdrowie, szczęście osobiste, cierpieli w więzieniach moskiewskich, pruskich, austriackich, zesłani na katorgę w kopalniach Syberii, skazani na utratę majątków, rozstania, przymusową emigracje. Talentami przypominali Europie, że Polska żyje i ma prawo do niepodległego bytu.

Przez 123 lata przechowywano wierność wolności, przeszłości, obroniono własność ziemi, warsztatów, zabytki kultury, świadczące o wielkości naszego dorobku, a zdobywając uznanie Europy, świata, nie pozwalali zapomnieć  o Polsce, potwierdzali prawo do Jej samodzielnego bytu.

Nie rezygnowali z walki, aż wreszcie klęska zaborców w I wojnie światowej otworzyła szanse odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Nasi praojcowie byli gotowi do dobudowy, kolejnych poświęceń i … nie zawiedli, ofiarnie szafując krwią.

„Praojcom na chwałę…”, jak powiedział Ignacy Paderewski, dedykując 15 lipca 1910 roku Pomnik Grunwaldzki w 500-ną rocznicę bitwy.

Ich dokonania – niech nam służą, jako przykład miłości Ojczyzny.

Autor wystawy Pan Jan Grandys od przeszło 3 lat, przygotowuje prezentacje multimedialne do niedzielnych i  świątecznych czytań liturgicznych.