wlk sobotaWielka Sobota to dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych wierni adorowali Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej na Dzikowie i Młodzieżowa OSP na Dzikowie.
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczęła ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła ks. proboszcz Jan Zając poświęcił ogień zapalony przez Panów Strażaków z OSP na Dzikowie , od którego następnie zapalono Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na paschale ks. Jan wyżłobił znak krzyża, wypowiadając słowa: “Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieścił tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wniesiony został procesyjnie do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło.
Dalsza część liturgii paschalnej to były czytania przeplatane psalmami. Przypomniały one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powrócił po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew “Alleluja”.
Ks. proboszcz Jan dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Następnie wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne i przystąpili do Komunii św.