rezurekcjaWielka Niedziela to dzień kończący Triduum Paschalne. Niedziela wielkanocna rozpoczęła się od uroczystej procesji rezurekcyjnej o godz. 6.00, którą uroczyście ogłosiliśmy radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana. Procesja ta była naszym osobistym i zarazem wspólnotowym świadectwem wiary w zbawienie i zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem.

Na początku uroczystości kapłani i służba liturgiczna udali się do Grobu Pańskiego po Najświętszy Sakrament. Najświętszy Sakrament w monstrancji niesiony przez ks. proboszcza Jana wraz z zebranymi na uroczystej procesji okrążył świątynię trzykrotnie. W czasie procesji śpiewne były radośnie pieśni wielkanocne i eucharystyczne, biły wszystkie dzwony i dzwonki.
Po powrocie do kościoła ks. Jan złożył monstrancję na ołtarzu i po okadzeniu pobłogosławił zgromadzonych wiernych Najświętszym Sakramentem.
Po procesji odśpiewaniem hymnu "Ciebie Boga wysławiamy" rozpoczęła się uroczysta Msza święta.