odpust 20Niedziela Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019 r. była w naszej parafii Uroczystością Odpustową. Uroczystej Sumie odpustowej o godz. 11.30 i procesji eucharystycznej przewodniczył ks. prałat dr Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary w Kurii Rzymskiej na Watykanie.

W wygłoszonym Słowie Bożym ks. prałat dr Albert Warso mówił o nieskończonej i nieograniczonej miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka; miłości, którą pragnie rozlewać w naszych sercach ustawicznie i w mocy Ducha świętego posyła nas byśmy byli apostołami miłosierdzia we współczesnym świecie. Zwłaszcza dzisiaj to Boże orędzie o miłosiernej miłości musi zabrzmieć z całą mocą, ponieważ świat potrzebuje tej miłości – mówił ks. Albert.

-  Miłosierdzie Boże, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, rozlewa się dziś szczególnie.  Mówił o tym sam Chrystus do św. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz.699). Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300)”. A dzisiaj jest ten szczególny dzień, który daje nam Chrystus, abyśmy nieustannie czerpali obficie ze źródła miłosierdzia - powiedział w homilii ks. Albert Warso.  

W uroczystości odpustowej udział wzięli księża z Dekanatu Tarnobrzeskiego, Chór Tarnobrzeski, Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej na Dzikowie, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 9 ze swoim pocztem sztandarowym oraz licznie zebrani wierni.

Po zakończonej Eucharystii i procesji, można było ucałować relikwię św. s. Faustyny Kowalskiej.