godz milos 04W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019 r. nasza wspólnota przeżywała odpust parafialny. O godz. 15.00 została odprawiona uroczysta Godzina Miłosierdzia, w czasie której odmówiliśmy koronkę i nowennę do Miłosierdzia Bożego.
Poprzez Nowennę do Miłosierdzia Bożego przygotowywaliśmy się do naszego Odpustu. Przez 9 kolejnych dni, od Wielkiego Piątku do soboty w oktawie Wielkanocy modliliśmy się w naszym kościele zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa:

"Pragnę - mówił Pan Jezus do siostry Faustyny - abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz".