straz 13Kwartet „Wyszywanka” z Ukrainy przywitał Panów Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej na Dzikowie z Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu mł. bryg. mgr Marianem Róg na czele, którzy w dniu 4 maja przybyli na Mszę św. o godz. 18.00 odprawianą w Ich intencji. W tym dniu, w święto św. Floriana - patrona wszystkich strażaków na Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Piotra Gaja i udziałem ks. proboszcza Jana Zająca i ks. Stanisława Wdowiaka obecni byli: Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. mgr Marian Róg, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Dzikowa Pan Michał Maj i Strażacy OSP w tym przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Ksiądz Piotr Gaj w swojej homilii podkreślił zaszczytną i ważną rolę jaką odgrywają strażacy w społeczeństwie. Podziękował im za ofiarną służbę, za gotowość niesienia pomocy ludziom. Za niełatwą i piękną na swój sposób służbę strażacką. Piękną, gdy kończy się uśmiechem, wdzięcznością innych, którym udało się pomóc w trudnej sytuacji. Strażacy od pokoleń cieszą się szacunkiem społecznym, wdzięcznością osób obdarzonych pomocą w potrzebie - mówił ks. Piotr. Życzył im opieki Matki Bożej, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, długiego życia i jak najmniej wyjazdów interwencyjnych.
Panom Strażakom dziękujemy bardzo za ich pracę i tradycyjnie jak co roku życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów!