procesja 13Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało, to święto ruchome w kalendarzu, lecz przypada zawsze w czwartek. W tym roku w dniu 20 czerwca Kościół obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 9.00 wierni z naszej parafii przeszli ulicami osiedla Dzików w procesji eucharystycznej zatrzymując się przed czterema ołtarzami.

Cztery ołtarze - ta liczba związana jest z czterema ewangelistami: św. Markiem, św. Janem, św. Łukaszem, św. Mateuszem. Przy każdym ołtarzu odczytany był fragment czterech Ewangelii. Procesyjnie przenoszona była monstrancja z Najświętszym Sakramentem, którą na zakończenie udzielone zostało uroczyste błogosławieństwo. Wierni tłumnie szli w pięknej procesji oddając cześć Najwyższemu Bogu w Najświętszym Sakramencie W procesji udział wzięli Panowie Strażacy, wspólnoty parafialne, służba ołtarza, dzieci pierwszokomunijne, chór parafialny, licznie zgromadzeni wierni, dzieci sypiące kwiatki i dzwoniące dzwoneczkami.