michalitkiW niedzielę 23 czerwca 2019 r. gościliśmy w naszej parafii siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Przemyślu, które prowadzą Katolicką Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą „ORATORIUM” dla ubogich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Siostry Michalitki po każdej Mszy św. w bardzo dużym skrócie opowiadały o swoich podopiecznych, których na dzień dzisiejszy jest 60-ciu.
Niestety Siostry Michalitki nie posiadają stałego źródła dochodu dlatego każda forma pomocy jest mile widziana i oczekiwana – mówiła siostra Michalitka po Mszy św. o godz. 18.00 wdzięczna za hojność naszych parafian. Za dar serca w niesieniu pomocy najsłabszym członkom naszej społeczności.

Siostry Michalitki prowadzą katolicką świetlicę profilaktyczno-wychowawczą Oratorium, której organizacja opiera się na zasadach wspólnoty pielęgnującej rodzinną atmosferę.

Świetlica działa od 1993 roku, objęła swoją opieką setki dzieci. ORATORIUM jest traktowane jak drugi dom – gdzie można odpocząć po szkole, spokojnie odrobić lekcje przy pomocy opiekuna, pożytecznie spędzić czas, porozmawiać o swoich problemach. Wychowankowie motywowani do systematycznej nauki, wspierani pomocą, robią postępy w nauce, rozwijają swoje osobiste zainteresowania. Przez wdrażanie w potrójną pracę: duchową, umysłową i fizyczną, wg wskazań Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza – Założyciela Zgromadzenia, uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Świetlicę prowadzą siostry Michalitki, pedagodzy, wychowawcy i wolontariusze, którzy dbają o naukę, dobrą zabawę i rozwijanie pasji. Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży z różnych rodzin, a szczególnie tych, które potrzebują miłości, ciepła i wsparcia. Ponadto celem placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków. Podopieczni mają zapewnione wychowanie religijne, opiekę zdrowotną.

Zadania świetlicy realizowane są poprzez: pomoc w nauce, w trudnościach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych; prowadzone są tam zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne; indywidualne programy wychowawcze; dożywianie; organizowane są zabawy i zajęcia sportowe; koła zainteresowań.