fatima 08W sobotę 13 lipca 2019 r. po Mszy św. o godz. 18.00 przeszliśmy uliczkami naszego osiedla Dzików z figurą Matki Bożej Fatimskiej, odmawiając jedną część różańca i śpiewając pieśń „Z dalekiej Fatimy”. Nabożeństwo fatimskie jest wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii.

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. Orędzie Fatimy, które przypominamy sobie każdego 13. dnia miesiąca, jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, do przemiany życia. Wezwania Matki Bożej do modlitwy to przede wszystkim wezwania do odmawiania Różańca, który staje się drogą prowadzącą do Boga. Poprzez stanie przy Sercu Maryi nabożeństwo fatimskie uczy codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem.