relikwie14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
W naszym kościele przez kilka godzin mogliśmy się modlić przed relikwiami Świętego Krzyża, które przebywały w naszym kościele. O godz. 15.00 modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ks. proboszcz Jan Zając pobłogosławił wiernych relikwiami Świętego Krzyża.

Następnie oddaliśmy cześć Świętemu Krzyżowi poprzez ucałowanie Go i Adorację. Odmówione zostały 4 części różańca świętego, następnie odprawiona została droga krzyżowa a po niej Msza św. o godz. 18.00. W związku z ogólnopolską akcją „Polska pod krzyżem”, w czasie Godziny Miłosierdzia łączyliśmy się z modlącymi się za naszą Ojczyznę.