inauguracja 10W niedzielę 6 października 2019 r. o godz.10:00 została odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji studentów i społeczności akademickiej z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Na Mszy św. obecny był pan doktor Paweł Maciaszczyk, rektor Państwowej Uczelni  Zawodowej  w Tarnobrzegu wraz z kadrą dydaktyczną, studentami i pocztem sztandarowym.

Ks. proboszcz Jan Zając podziękował rektorowi za wybór naszego kościoła na inaugurację roku akademickiego i życzył by Duch Święty czuwał nad studentami i wykładowcami.

Na zakończenie eucharystii pan rektor w krótkim wystąpieniu zaprezentował uczelnię, jej zadania, misję i rolę w kształtowaniu młodego pokolenia.