komunia 25W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne komunie święte, które zazwyczaj przypadają na maj, zostały przełożone na późniejsze miesiące. W naszej parafii czterdzieścioro czworo dzieci w dniu 22 sierpnia 2020 r. przystąpiło po raz pierwszy do spowiedzi świętej a 23 sierpnia 2020 r. przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Przed Mszą św. o godz. 11.30 ks. proboszcz Jan Zając, wraz z ks. Stanisławem Wdowiakiem, ks. Stanisławem pracującym w Rzymie oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza przywitali dzieci i rodziców przed wejściem głównym do kościoła. Po błogosławieństwie dzieci przez rodziców wszyscy procesyjnie weszli do kościoła. W czasie uroczystej Mszy św. homilię dla dzieci pierwszokomunijnych wygłosił kanclerz kurii ks. kan. dr Roman Janiec. Po Mszy św. dzieci otrzymały poświęcone wcześniej przez ks. proboszcza Jana chleby.
O godz. 17.30 dzieci powtórnie spotkały się w kościele by pomodlić się za swoich rodziców chrzestnych, z którymi przybyły do świątyni.