nauki 10Dwa kolejne dni rekolekcji wielkopostnych w 2021 r. to Msze św. z naukami ogólnymi i nauki stanowe. W poniedziałek 22 marca ksiądz rekolekcjonista Maciej Charabin po Mszy św. wieczornej wygłosił Słowo Boże do kobiet a we wtorek 23 marca do mężczyzn.

- Bóg jest obecny w naszym życiu - mówił ksiądz rekolekcjonista. On tam jest, tylko my Go nie widzimy, tak jak był ciągle przy Izraelitach, wierny i bliski, w doli i niedoli. Odkrywamy Go wówczas, kiedy zaczynamy w życiu widzieć Jego dary, gdy uznajemy, że bycie chrześcijaninem realizuje się tu i teraz, w ciele, w materii, w relacjach z innymi. Dopóki Bóg będzie dla nas obecny tylko w Eucharystii i w murach kościoła, dopóki nie zauważymy Go w codzienności, życie wieczne będzie dla nas tylko mglistą obietnicą.

Miłość do Jezusa i gotowość przestrzegania Jego przykazań są konieczne do tego, żeby Bóg mógł zamieszkać w człowieku. Bóg działa też w życiu ludzi, którzy dopiero zaczynają Go poszukiwać, ale relacja powstaje dopiero, gdy człowiek zdecyduje się miłować Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił.

Jeżeli człowiek nie jest gotów wyrzec się grzechu, nie żałuje go i nie widzi w nim nic złego, oddziela go on od Boga.
Bóg jest niedaleko od człowieka. Człowiek ma wolną wolę wiec może sam decydować o swoim życiu. Jednak jeżeli powierzy je Bogu i z ufnością otworzy swoje serce na Jego miłość narodzi się na nowo.