jubileusz 25

Wystarczyła Ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,
bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga,
i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg.

W piątek 20 maja 2021 r. ks. Jan Zając obchodził 26. rocznicę święceń kapłańskich. Po nabożeństwie majowym została odprawiona Msza św. w intencji Jubilata, której przewodniczył sam Jubilat z udziałem pozostałych księży posługujących w naszym kościele – ks. Stanisława Wdowiaka i ks. Piotra Gaja. Na zakończenie wieczornej Eucharystii ks. Piotr Gaj wyraził wdzięczność ks. Janowi za Jego lata kapłaństwa i życia w tym szczególnym dla każdego księdza dniu, w którym narodził się dla kapłaństwa.

Prośmy więc o moc Bożego błogosławieństwa, obfitość łask i zdrowie dla ks. Jana – mówił ks. Piotr. Podziękował również ks. proboszczowi za kapłańską dostojność i powagę połączoną z poczuciem humoru. Bo służba kapłańska, przekłada się na życie, w którym jest miejsce na powagę, ale również na poczucie humoru i radość wyrażoną uśmiechem - przemawiał ks. Piotr. A dziękując dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom, życzymy długiego życia w zdrowiu oraz obfitych owoców na drodze, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył – zakończył swoje piękne życzenia ks. Piotr.
Po księdzu wikariuszu życzenia Jubilatowi złożyła Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryi i Oaza. Po nich życzenia do Jubilata skierowali przedstawiciele parafii i Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa mówiąc:
- Dziękując dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom, życzymy długiego życia w zdrowiu oraz obfitych owoców na drodze, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył. Szczęść Boże!
- Drogi Księże Proboszczu, w dniu Twojego jubileuszu chcielibyśmy serdecznie podziękować za zrozumienie, troskę, obecność… za wspólne budowanie domu na skale, mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu. Bóg zapłać!
Jako ostatni życzenia ks. Jubilatowi złożył ks. Stanisław Wdowiak w znany nam wesoły i dowcipny sposób, życząc ks. Jubilatowi by z Jego parafii były powołania kapłańskie lub zakonne. Życzył Księdzu Proboszczowi radości z każdego dnia kapłańskiej służby oraz sił i zdrowia w sprawowaniu trudnych obowiązków ojca parafii. Życzył dalszej aktywności, radości życia, codziennej życzliwości i uznania tych, do których został posłany.

Ks. Jan Zając w dniu swojej 26 rocznicy święceń kapłańskich podziękował Panu Bogu, że go wybrał i mu zaufał. A pozostałym podziękował za życzliwość, pomoc i prosił o modlitwę za niego, za kapłanów. Bo kapłaństwo to wielki dar, dar wyproszony, dar wymodlony. Dar dla samego kapłana, jego rodziców, rodziny, przyjaciół, ale przede wszystkim dar dla całej wspólnoty wierzących – powiedział Jubilat.

Gdyby dobrze zrozumiano, kim jest kapłan na ziemi, można by umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości. Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”.
                                                          Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars.