komunia 13W niedzielę 13 czerwca 2021 roku w naszym kościele przeżywaliśmy uroczystość, w której podczas Mszy św. o godz. 11.30 ponad 40 dzieci po raz pierwszy przyjęło Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
Przed I Komunią świętą w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi.

Przed Mszą św. księża posługujący w naszym kościele procesyjnie wyszli przed kościół by przywitać dzieci i Ich rodziny. Po błogosławieństwie dzieci przez rodziców i rodziców chrzestnych wszyscy weszli do piękne udekorowanego na okoliczność I Komunii świętej kościoła.
Słowo Boże do dzieci wygłosił ks. Piotr Gaj mówiąc: "...Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia święta przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Jest umocnieniem na drodze dorastania do świętości. Nie jest w stanie postępować w sposób godny człowieka ktoś, kto karmi się tym, co uwłacza jego godności i świętości. Komunia święta jest bezcennym pokarmem dla tych ludzi, którzy zgodnie z pragnieniem Jezusa, chcą czynić jedynie to, co dobre.
A przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem.
To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko.
Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego".

Po przyjęciu po raz pierwszy przez dzieci Komunii św. nastąpiło podziękowanie księżom i nauczycielom za ich naukę, opiekę i wychowywanie.
Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Jan Zając poświęcił chlebki, które następnie wspólnie z księdzem Piotrem Gajem przekazali dzieciom.
Dzieci pierwszokomunijne wróciły do kościoła na godz. 17.30 by pomodlić się za rodziców chrzestnych, którzy wspólnie z nimi stawili się w kościele.