oktawa 06W Boże Ciało odbyła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy. Podążając procesyjnie za Chrystusem Eucharystycznym manifestowaliśmy swoją wiarę w Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. W naszej polskiej tradycji religijnej Święto Bożego Ciała rozciągnięte jest na osiem dni. Codziennie w naszym kościele wierni uczestniczą w procesji eucharystycznej wokół kościoła po zakończeniu Mszy św. I tak jak w Boże Ciało dziewczynki sypią płatki kwiatów a chłopcy dzwonią dzwoneczkami.