figury 04W środę 13 lipca 2022 r. na Mszy św. wieczornej ks. proboszcz Jan Zając poświęcił kolejne dwie figurki Świętych. Figurki św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Boboli zostały umieszczone na filarach pod chórem.