Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

synodMszą św. w Bazylice katedralnej w Sandomierzu pod przewodnictwem abp Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego oraz z udziałem abp Adama Szala, metropolity przemyskiego, bp Kazimierza Gurdy, ordynariusza siedleckiego, bp Krzysztofa Nitkiewicza, pasterza Diecezji Sandomierskiej i bp seniora Edwarda Frankowskiego zainaugurowano prace synodalne, które będą przebiegać pod hasłem „Aby nieść światło Ewangelii”.

 

Na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie synodu, których stanowią księża diecezjalni, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy oraz wierni przybyli z całej diecezji. Inauguracji prac synodalnych towarzyszyli przedstawiciele władz parlamentarnych, władz samorządowych różnego stopnia przybyłych z terenu diecezji oraz reprezentanci i delegaci grup duszpasterskich i stowarzyszeń katolickich oraz społecznych.

 

Z naszej parafii na rozpoczęcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej do Bazylki katedralnej przyjechał ks. proboszcz Jan Zając i grupa parafian.

 

Ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz w homilii wyjaśnił przyczynę zwołania synodu po 18. latach od zakończenia poprzedniego, któremu przewodniczył bp Wacław Świerzawski.
„…Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniły się znacząco uwarunkowania kulturowe, cywilizacyjne, społeczne i demograficzne. Są osiągnięcia i optymistyczne perspektywy, ale nie brakuje również zjawisk i problemów rodzących poważne niepokoje. Trzeba przyznać rację autorowi łacińskiej sekwencji: Tempora mutantur et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi. Ojciec św. Franciszek mówi nawet, że mamy do czynienia nie tyle z epoką zmian, co raczej z epokowymi zmianami. Dlatego należy szukać nowych dróg i metod, aby jak głosi hasło synodu: „nieść światło Ewangelii”. To znaczy, żyć nią i przepowiadać zgodnie z poleceniem Chrystusa. Może dlatego, włoski kapłan, filozof i działacz społeczny ks. Giuseppe Dossetti uważał, że synody diecezjalne wpisują się w proces dojrzewania Kościoła.”

 

Po homilii ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny, wyjaśnił ideę i cele synodu, jego strukturę oraz planowany przebieg. Następnie wszyscy członkowie synodu złożyli wyznanie wiary i stosowną przysięgę.

 

Członkami III Synodu Diecezji Sandomierskiej są kapłani, osoby zakonne i wierni świecy sprawujący różne funkcje duszpasterskie, społeczne oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych. To gremium w dalszej części synodu będą wspierały dekanalne zespoły synodalne.

 

W strukturach synodu został powołany sekretariat oraz komisje synodalne: główna teologiczna, ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, ds. duchowieństwa diecezjalnego, ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, ds. świeckich, ds. duszpasterstwa, ds. nauki i wychowania katolickiego, ds. ewangelizacji, charytatywnej i ds. dóbr doczesnych.

 

Pierwsza faza synodu potrwa od 25 marca 2017 r. do 19 maja 2018 r. i będzie miała ma na celu przygotowanie dokumentu roboczego. Prace będą przebiegały powołanych komisjach głównej i tematycznych. Drugi etap synodu ma odbywać się głównie na forum dekanalnych zespołów synodalnych złożonych z duchownych i świeckich. Zespoły znające dobrze lokalną sytuację oraz uwarunkowania parafii, będą analizowały dokument roboczy. Owocem tej refleksji mają być uwagi i postulaty, które posłużą komisji głównej do przygotowania projektu deklaracji dekretów. Projekt tych dokumentów będzie dyskutowany podczas posiedzeń plenarnych, stanowiących trzeci etap synodu. W ten sposób powstanie dokument końcowy zawierający zalecenia i normy prawne. Jego promulgacji dokona Biskup Ordynariusz.

 

źródło: www.diecezjasandomierska.pl

Odzwiedzający

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.