Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

bierzmowanie 27W czwartek 2 lipca 2020 r. młodzież z naszej parafii, która przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przystąpiła do sakramentu pokuty, którego udzielali Im kapłani z dekanatu tarnobrzeskiego i nasi księża.
Natomiast w sobotę 4 lipca 2020 r. o godz. 18.00 miała miejsce w naszym kościele doniosła uroczystość, podczas której przez sakrament bierzmowania 44 osoby jeszcze ściślej związały się z Kościołem, otrzymując szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zostali zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Kościół ufając obietnicy Jezusa udziela sakramentu bierzmowania, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę.

Ten dar Trzeciej Osoby Trójcy Świętej otrzymali przez posługę bpa Krzysztofa Nitkiewicza 44 młode osoby z naszej parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz z proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. dr Janem Biedroniem, przeorem klasztoru i proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny O. Karolem Wielgoszem i ks. proboszczem Janem Zającem. Ksiądz Piotr Gaj, czuwał nad przebiegiem ceremonii.

Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców dzieci przystępujących do sakramentu bierzmowania przywitali księdza biskupa sandomierskiego, dziękując Mu za przybycie i prosząc o udzielenie dzieciom sakramentu bierzmowania. O to samo poprosił ks. proboszcz Jan Zając. Ksiądz bp. Krzysztof Nitkiewicza, który wygłosił homilię, mówił w niej do młodych o wielkim znaczeniu Eucharystii w życiu człowieka. Że przez sprawowanie Eucharystii wierzący mają już teraz dostęp do Boga i udział w życiu wiecznym. Bo to Jezus Chrystus podczas sprawowania Eucharystii uświęca świat i człowieka udzielanym mu Bożym życiem – mówił ks. biskup.

Po udzieleniu Sakramentu bierzmowania z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych młodzież dziękując ks. biskupowi za udzielenie Sakramentu bierzmowania złożyła Mu życzenia z okazji 11 rocznicy ingresu do sandomierskiej katedry i przyjęcia sakry biskupiej. Dziękując za dar biskupiej posługi młodzież zapewniła, że pamięta o księdzu biskupie w modlitwie. Kwiaty i podziękowania otrzymali również ks. Jan Zając i ks. Piotr Gaj. Na koniec młodzież ustawiła się do wspólnego z księdzem biskupem i ks. proboszczem pamiątkowego zdjęcia.

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Zmień wygląd strony

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.