Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

 

Święto Miłosierdzia Bożego

mb1Na drugą niedzielę wielkanocną jako na święto Miłosierdzia Bożego wskazywał wielokrotnie Jezus siostrze Faustynie. W Dzienniczku znajdują się m.in. takie zapisy: „W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia”; „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”; „... pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w tym dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim” .

Zanim Kościół nie potwierdził prawdziwości objawień siostry Faustyny, zapisy w Dzienniczku nie miały mocy wiążącej. Toczyła się w związku z tym szeroka debata, czy można drugą niedzielę wielkanocną nazywać świętem Bożego Miłosierdzia. Ci, którzy przywiązani byli do tradycyjnego rozumienia tej niedzieli (zwanej białą) jako zakończenia cyklu obchodów paschalnych, nie godzili się na przemianowanie jej na święto Bożego Miłosierdzia. Uważali, iż nazwa ta zmieni charakter tej niedzieli. Najbardziej wytrwałym zwolennikiem wprowadzenia w życie polecenia Jezusa był ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny. Uwierzył on w prawdziwość objawień i starał się je podbudować teologicznie. Zabierał wielokrotnie głos w tej sprawie: przed Soborem Watykańskim II i po Soborze, po dokonaniu reformy liturgicznej. Tłumaczył wtedy, iż do ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę wielkanocną skłania nie tyle objawienie prywatne, ile duch liturgii tejże niedzieli. Jan Paweł II w 2000 r. kanonizował siostrę Faustynę, ustanowił święto Miłosierdzia Bożego i rozciągnął je na cały świat.
W dekrecie ustanawiającym święto wytłumaczono, iż nie zmienia ono charakteru drugiej niedzieli wielkanocnej, a jedynie podkreśla i uwyraźnia to, co zawsze było jej treścią. Słowem, ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę wielkanocną jest wędrowaniem do źródeł misterium paschalnego Chrystusa. Dopiero w tym świetle ukazuje się ono w całym swoim pięknie i w całym swoim bogactwie.

abp Edward Ozorowski
Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2008

 

 

 

Przygotowaniem do tego Święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do Miłosierdzia Bożego w codziennych intencjach.
Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

 

(wyciągi z Dzienniczka Siostry Faustyny)

Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49)

****************


W święto moje - w Święto Miłosierdzia - będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do Źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. (Dz. 206).

****************


Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299)

****************


Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300)

****************


Niedziela, 28.IV.1935. Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że te dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone. Prosiłam Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych. Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat. Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności trzy drzwi - i w tej chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasności - w drzwi drugie, do wnętrza jedności Jest to Jedność Troista, która jest niepojęta, nieskończoność. Wtem usłyszałam głos - Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go - Cieszyłam się niezmiernie dobrocią i wielkością Boga swego. (Dz. 420)

***************


Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570)

****************


Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego (Dz. 699)

****************


Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości. (Dz. 965)

****************


Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. w to święto Miłosierdzia mojego (Dz. 1109)

****************

 

Córko Moja, powiedz, że święto Miłosierdzia mojego wyszło z wnętrzności [moich] dla pociechy świata całego. (Dz. 1517)

****************

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.