Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

 

logo krwi chr1Stowarzyszenie Krwi Chrystusa skupia świeckich, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne i czczą Krew Chrystusa. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonego w 1834 r. w Acuto k. Rzymu przez bł. Marię de Mattias (1805-1866), i wspólnie z nimi oddają czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz Kościoła.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą w swych grupach osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa Pana i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu Świętego. Dla tych osób Krew Chrystusa jest centralnym środkiem łączącym ich w naśladowaniu Chrystusa poprzez służbę Bogu i ludziom. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę do spraw Laikatu w dniu 24 maja 1988 roku.

SKC według norm Prawa Kanonicznego jest Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych. SKC rozpoczyna działalność na terenie danej diecezji po uprzednim wyrażeniu zgody przez miejscową władzę kościelną. Działalność rozpoczyna się dopiero wówczas, kiedy Ksiądz Proboszcz zobowiąże się do opieki nad grupą albo wyznaczy do tej funkcji innego Księdza. Siostra zajmująca się tą formą apostolstwa współpracuje z tym księdzem. Za formację teologiczno- ascetyczną osób należących do SKC opowiada Przełożona Prowincjonalna wraz z Siostrą delegowaną do bezpośredniej odpowiedzialności za ich formację w Centrum Duchowości.
Zrzeszeni w SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań i posłannictwa z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Modlitwy prywatne odmawiają indywidualnie. Natomiast zbiorowo (przynajmniej raz w tygodniu) modlą się w kościołach parafialnych, odmawiają Różaniec do Krwi Chrystusa, 7 ofiarowań oraz Litanię do Krwi Chrystusa. Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez: opiekę nad chorymi w domach, działalność charytatywną, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych. Wspomagają też inicjatywy parafialne.

W dniu 11 maja 2016 r. w naszej parafii zawiązały się dwie grupy Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Na Mszy św. o godz. 18.00 gościliśmy s. Krystynę Kusak ASC - Moderatorkę Regionalną, Panią Antoninę Janusz Moderatorkę Tarnobrzeską oraz Marię Gawrońską, prezydenta Komicjum Legionu Maryi. Siostra Krystyna zapoznała wszystkich z życiem Św. Marii de Mattias, historią Zgromadzenia i działalnością Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Na zakończenie Mszy św. Siostra Krystyna wspólnie z ks. proboszczem Janem i Panią Antoniną przyjęli uroczyście nowe członkinie do Stowarzyszenia.

Po Eucharystii członkowie Stowarzyszenia przeszli do Domu Parafialnego na pierwsze spotkanie organizacyjne grupy pierwszej. W trakcie spotkania zawiązała się druga grupa. Na koniec 2017 r. w naszej parafii istnieje 4 grupy modlitewne Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.