Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

 

Helena Kowalska znana jako św. siostra Maria Faustyna Kowalska

 

faustyna1Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. W dwa dni później została ochrzczona w parafii Św. Kazimierza w Świnicach Warckich. W 1912 roku Helena po raz pierwszy poczuła powołanie do życia zakonnego. W 1914 przyjęła I Komunię Świętą. We wrześniu 1917 rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Nie skończyła nawet trzech klas szkoły powszechnej.
W 1921 rozpoczęła pracę u zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Ostrówku. Po roku pracy Helena ujawniła swoim rodzicom zamiar wstąpienia do klasztoru. Spotkała się kilkakrotnie ze stanowczą odmową. Helena starała się być posłuszna woli rodziców, jednak w lipcu 1924 roku opuściła dom rodzinny i udała się do Warszawy, by tam wstąpić do wybranego klasztoru. Na miejscu długo szukała zgromadzenia, które mogłoby ją przyjąć. W końcu matka Michaela Moraczewska - przełożona warszawskiego domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia - wyraziła zgodę, polecając jednak, aby Helena pracowała jeszcze przez rok i zarobiła pieniądze na skromną wyprawkę. 1 sierpnia 1925 roku Helena rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. Jeszcze w tym samym miesiącu chciała opuścić to Zgromadzenie, gdyż wydawało jej się, że ma tam zbyt mało czasu na modlitwę. Pozostała jednak i przez trzynaście lat pełniła obowiązki: kucharki, ogrodniczki i furtianki. 23 stycznia 1926 roku wyjechała do domu nowicjackiego w Krakowie. Następnie 30 kwietnia 1926 roku uczestniczyła w obłóczynach. Przyjęła habit i imię zakonne Maria Faustyna. Bogactwo życia wewnętrznego i niezwykłość jej doświadczeń duchowych stanowiła poważny problem dla jej spowiedników. Na polecenie jednego z nich, księdza Michała Sopoćki św. Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako Dzienniczek. Opisywała w nim stany mistyczne, jakich doznawała, a przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one między innymi namalowania obrazu Jezu ufam Tobie (do którego Pan Jezus miał dać szczegółowe wskazówki), modlitw Koronki do Miłosierdzia Bożego i nowenny do Miłosierdzia Bożego, ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego (w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) i obietnic z nimi związanych oraz powołania do życia nowego zgromadzenia kontemplacyjnego mającego wypraszać miłosierdzie dla świata. Według "Dzienniczka" siostra Faustyna miała mieć dary bilokacji, stygmatów ukrytych, czytania w duszach ludzkich, proroctwa, mistycznych zrękowin i zaślubin. W 1930 roku Siostra Faustyna Kowalska przyjechała do Płocka gdzie w domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku przebywała ponad dwa lata, wykonując obowiązki kucharki i sprzedawczyni w sklepie piekarniczym. Według "Dzienniczka" 22 lutego 1931 roku miała pierwszą i najważniejszą wizję Pana Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego i żądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego. W czasie pobytu w Wilnie, 2 stycznia 1934 Faustyna odwiedziła po raz pierwszy malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował obraz Miłosierdzia Bożego (Jezusa Miłosiernego) według jej wskazówek.
8 stycznia 1936 roku siostra Faustyna złożyła wizytę metropolicie wileńskiemu w sprawie założenia nowego zgromadzenia, które miało poświęcić się wyłącznie modlitwie za zamkniętymi murami, głównie w intencji grzeszników, wypraszania Miłosierdzia Bożego dla świata. Ostatecznie zgromadzenie to pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założył ks. Michał Sopoćko
17 marca 1936 roku. Faustyna została przeniesiona z Wilna do Domu Zgromadzenia w Walendowie.
Siostra Faustyna często chorowała. Zwykłe przeziębienie w lipcu 1934 roku trwało miesiąc. We wrześniu 1936 roku lekarz wysłał siostrę Faustynę na badania lekarskie w Prądniku, w grudniu do szpitala. Jej zdrowie poprawiało się tylko na krótko; Faustyna często musiała leżeć w łóżku. Chorowała przez lata na gruźlicę, początkowo nierozpoznaną. Zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku o godz. 22:45, mając zaledwie 33 lata w tym 13 lat życia zakonnego. Pochowano ją w Łagiewnikach (obecnie dzielnica Krakowa) 7 października 1938 – w uroczystość Matki Bożej Różańcowej (był to również pierwszy piątek miesiąca). Przy klasztorze w Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób świętej (zob. też relikwie) znajduje się obecnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

faustyna2Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła i sięgała daleko poza granice kraju. Ukoronowaniem tego jest beatyfikacja w Rzymie dn. 18.04.1993 r. przez Ojca - Św. Jana Pawła II, a następnie kanonizacja 30.04.2000 r. Do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie znajduje się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać sobie łaski.
Na czym polega to posłannictwo? Na przypomnieniu zawsze aktualnej prawdy wiary, Jej świadectwa życia, słowa i modlitwy i ufności. Pismo św. Potwierdza powyższe orzeczenie: "Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się "/Mk6/. Świętość życia siostry Faustyny i heroiczność jej cnót jest najlepszym dowodem potęgi i skuteczności działania Bożego Miłosierdzia w duszy wiernej natchnieniom Ducha Św. Pan Jezus przypomina przez s. Faustynę, co ostatecznie będzie się liczyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże i Miłosierdzie nasze. S. Faustyna, odkrywając na nowo Boga bogatego w miłosierdzie, prowadzi nas na znane i nieznane drogi przystępu i doświadczenia Miłosierdzia Bożego. Całym swym życiem wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by żyć żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych. To warunki jakie Pan Jezus stawiał s. Faustynie. Żywa pamięci o s. Faustynie i rozliczne cuda zdziałane za Jej wstawiennictwem stały się podstawą do wzniesienia Jej na ołtarze, najpierw jako błogosławioną, a w roku Jubileuszu 2000, 30 kwietnia ogłoszenie Jej świętą przez Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Krakowie i na placu św. Piotra w Rzymie – równocześnie za pomocą telemostu TV. Tak zaangażowany autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w osobie Jana Pawła II w posłannictwo s. Faustyny, zobowiązuje nas synów i córki Kościoła do jej pełniejszego otwarcia się na to posłannictwo i docieranie z nim do wszystkich dusz, zwłaszcza grzesznych i strapionych.

  

Kalendarium życia Św. Siostry Faustyny

25 sierpień 1905

Urodziła się we wsi Głogowiec (dawne woj. konińskie).
27 sierpień 1905 Chrzest w parafii Św. Kazimierza w Świnkach Warckich (diec. włocławska).
1912 rok Pierwszy raz słyszy w duszy głos wzywający ją do życia doskonalszego.
1914 rok Pierwsza Komunia św.
wrzesień 1917 Początek nauki w szkole podstawowej.
1921 rok Podejmuje pracę u znajomych rodziny - Bryszewskich w Aleksandrowie Łódzkim.
1922 rok Wraca do domu rodzinnego i dzieli się z rodzicami swoim zamiarem wstąpienia do klasztoru - sprzeciw rodziców.
jesień 1922

Wyjazd do pracy w Łodzi. M.in. przez rok pracuje w sklepie Marcjanny Sadowskiej przy ul. Abramowskiego 29 (2 II 1923-1 VII 1924).

lipiec 1924

Wyjazd do Warszawy z zamiarem wstąpienia do klasztoru. Zgłasza się do domu zakonnego przy ul. Żytniej 3/9. Przełożona Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obiecuje jej przyjęcie do klasztoru, ale przedtem poleca Helenie podjąć pracę, przygotować skromną wyprawę.

1 sierpień 1925

Po rocznej pracy jako pomoc domowa - ponownie zgłasza się do przełożonej klasztoru przy ul. Żytniej, zostaje ostatecznie przyjęta i rozpoczyna postulat (próba zakonna).

23 styczeń 1926 Wyjazd do domu nowicjackiego w Krakowie.
30 kwiecień 1926

Obłóczyny; otrzymuje habit i imię zakonne - siostra Maria Faustyna.

marzec-kwiecień 1927

Siostrę Faustynę zaczynają ogarniać ciemności duchowe; trwać będą półtora roku

16 kwiecień 1928

W Wielki Piątek zbolałą nowicjuszkę ogarnia żar miłości Bożej. Zapomina o przebytych cierpieniach, jaśniej poznaje, jak wiele cierpiał dla niej Chrystus.

30 kwiecień 1928

Po skończeniu nowicjatu i ośmiodniowych rekolekcjach składa pierwsze śluby zakonne (czasowe).

6-10 październik 1928

W Zgromadzeniu MBM odbywa się kapituła generalna. Na przełożoną generalną wybrana została matka Michaela Moraczewska, która będzie przez całe życie s. Faustyny jej przełożoną. W chwilach trudnych będzie jej pomocą i pociechą.

31 październik 1928

Wyjazd do domu zakonnego w Warszawie przy ul. Żytniej, z przeznaczeniem do pracy w kuchni.

21 luty - 11 czerwiec 1929

Czasowy pobyt w Wilnie (zastępuje siostrę odbywającą trzecią probację).

 
czerwiec 1929

Zostaje przydzielona do pracy w nowo powstającym domu Zgromadzenia przy ul. Hetmańskiej w Warszawie.

7 lipiec 1929

Na krótki czas wysłana do Kiekrza koło Poznania (zastępuje w kuchni chorą siostrę).

październik 1929

Jest w warszawskim domu Zgromadzenia przy ul. Żytniej.

maj-czerwiec 1930

Przyjeżdża do domu Zgromadzenia w Płocku. Pracuje kolejno w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym.

22 luty 1931

Widzenie Pana Jezusa, który każe jej malować obraz według wzoru, jaki ogląda.

listopad 1932

Przyjazd do Warszawy na trzecią probację (pięciomiesięczną), jaką siostry Zgromadzenia MBM odbywają przed złożeniem ślubów wieczystych. W tym samym miesiącu rekolekcje w Walendowie przed rozpoczęciem probacji.

18 kwiecień 1933

Wyjazd do Krakowa na ośmiodniowe rekolekcje przed ślubami wieczystymi.

1 maj 1933

Składa zakonne śluby wieczyste (uroczystości przewodniczył bp Stanisław Rospond).

25 maj 1933

Wyjazd do Wilna

2 styczeń 1934

Pierwszy raz udaje się do malarza E. Kazimirowskiego, który ma malować obraz Miłosierdzia Bożego.

29 marzec 1934

Ofiaruje się za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły ufność w miłosierdzie Boże.

czerwiec 1934

Ukończony został obraz Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna płacze, że Pan Jezus nie jest tak piękny, jak Go widziała.

26 lipiec 1934

Idąc z dziewczętami z ogrodu na kolacje (10 min. przed godziną 18), Siostra Faustyna ujrzała Pana Jezusa przed kaplicą w Wilnie w takiej postaci, jak Go widziała w Płocku, tj. z promieniami - bladym i czerwonym. Promienie ogarniały kaplicę zgromadzenia, infirmerię wychowanek, a następnie rozeszły się na cały świat.

15 luty 1935

Wiadomość o ciężkiej chorobie matki i wyjazd do domu rodzinnego w Głogowcu. W drodze powrotnej do Wilna zatrzymała się w Warszawie, by zobaczyć się z matką generalną - Michaelą Moraczewską, i dawną mistrzynią - s. Marią Józefą Brzozą.

19 październik 1935

Wyjazd na ośmiodniowe rekolekcje do Krakowa.

8 styczeń 1936

Udaje się do abp. Romualda Jałbrzykowskiego, metropolity wileńskiego, i oznajmia mu, że Pan Jezus żąda założenia nowego zgromadzenia.

19 marzec 1936

Opuszcza Wilno i przyjeżdża do Warszawy.

25 marzec 1936

Jest przeniesiona do domu zgromadzenia w Walendowie.

czerwiec 1936

Zostaje przeniesiona do domu w miejscowości Derdy (2 km od Walendowa).

11 maj 1936

Wyjazd z Derb do Krakowa na stały pobyt.

14 październik 1936

Spotkanie z ks. Arcybiskupem Jałbrzykowskim, który - będąc przejazdem w Krakowie - odwiedził dom zgromadzenia.

19 październik 1936

Badania lekarskie w zakładzie leczniczym na Prądniku (dziś szpital im. Jana Pawła II).

9 grudzień 1936 - 27 marzec 1937

Leczenie w szpitalu na Prądniku.

29 lipiec - 10 sierpień 1937

Pobyt w Rabce.

21 czerwiec 1938

Pogorszenie stanu i ponowne skierowanie do szpitala na Prądniku.

czerwiec 1938

Ostatni list Siostry Faustyny do przełożonej generalnej, w którym przeprasza za wszystkie uchybienia całego życia i kończy słowami: "Do zobaczenia w niebie".

25 sierpień 1938

Przyjmuje sakrament chorych.

2 wrzesień 1938

Ks. Sopoćko podczas odwiedzin w szpitalu zobaczył ją w ekstazie.

17 wrzesień 1938

Powrót ze szpitala do klasztoru.

5 październik 1938

O godzinie 22.45 Siostra Maria Faustyna Kowalska, po długich cierpieniach znoszonych z wielką cierpliwością, odeszła do Pana po nagrodę.

7 październik 1938

Ciało jej został pochowane na cmentarzu zakonnym, położonym w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wspólnym grobowcu, kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Odzwiedzający

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.