Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

legion maryiW niedzielę 27 października 2019 r. gościliśmy na wszystkich Mszach św. członków Legionu Maryi, którzy przybyli do nas z Diecezjalnym Duszpasterzem Legionu Maryi ks. Rafałem Cudziło. Na Mszach św. dopołudniowych duszpasterz przybliżał wiernym misję stowarzyszenia Legionu Maryi. Na Mszy św. o godz. 10.00, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Rafał Cudziło, wyrażając nadzieję, że i w naszej wspólnocie parafialnej znajdą się osoby, które podejmą inicjatywę założenia w parafii Legionu Maryi. Na zakończenie każdej Mszy św. dopołudniowej Prezydent Komicjum Pani Kazimiera Malinowska dawała świadectwo i opowiadała o swoim życiu w Legionie Maryja. Mówiła o okresie przygotowania do przyrzeczenia i wstąpienia do wspólnoty, który trwa trzy miesiące i połączony jest z cotygodniowymi spotkaniami.

W niedzielę 2 lutego 2020 roku w święto Ofiarowania Pańskiego w naszym kościele po ponad trzymiesięcznej formacji, została zatwierdzona wspólnota Legion Maryi pw. Matki Bożej Róży Duchownej. Nowe prezydium liczyło czterech członków czynnych oraz cztery osoby wspierające i będzie przynależeć do kurii Tarnobrzeg.

Na uroczystość przybyli legioniści z 13 parafii ze swoimi proporcami i sztandarami. Wspólne świętowanie o godz. 11.00 rozpoczął różaniec, wstępne modlitwy legionowe i zawiązanie wspólnoty. Po nich została odprawiona Msza św. W trakcie Mszy św. nowi legioniści z panią prezydent Martą Wilk na czele, którzy zadbali o uroczystą oprawę Mszy św., zostali pobłogosławieni przez ks. proboszcza Jana Zająca. Na koniec były zostały wykonane wspólne zdjęcia, po których legioniści oraz zaproszeni goście udali się do sali parafialnej na agapę.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową, pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej, Wszechpośredniczki wszystkich łask by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom.”

Pierwsza grupa Legionu Maryi powstała w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 r. w przeddzień Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i nosiła nazwę „Matki Bożej Miłosierdzia”. Legion Maryi założony został przez grupę ludzi świeckich wraz z Frankiem Duffem, który jest głównym autorem „Oficjalnego Podręcznika Legionu Maryi” przetłumaczonego na 50 języków. Na początku 1998 r. arcybiskup Dublina Desmond Connel rozpoczął proces beatyfikacji założyciela ruchu. Legion Maryi rozwijał się bardzo dynamicznie, gdyż poza Irlandią w roku 1928 powstały pierwsze grupy w Anglii, a obecnie na całym świecie. Do Polski Legion Maryi dotarł w 1947 r. Delegatem z Irlandii jest polski oficer Antoni Kaszczuk, który w czasie wojny znalazł się w Irlandii. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył kilka grup, które w niedługim czasie, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych ruch mógł wrócić do Polski. W listopadzie 1999 roku Episkopat Polski wybrał kierownika duchowego Legionu Maryi w osobie Ks. Dr. Janusza Węgrzeckiego. Opiekunem duchowym mianowany został płocki biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W Polsce Legion Maryi obecny jest w 21 diecezjach.

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków, przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Zadaniem tego dzieła jest zmiażdżenie głowy węża i rozszerzenie Królestwa Bożego. Ruch stoi do dyspozycji biskupa diecezjalnego i księdza proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej. Legioniści nie mogą podejmować pracy w parafii bez zgody ks. proboszcza lub biskupa ordynariusza. Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa Maryi, do naśladowania jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy, do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia, nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości, do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga, aż do samoofiary, ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary. Podstawowa pobożność Legionu odzwierciedla się w jego modlitwach. Legion jest ugruntowany na wierze w Boga i na miłości Boga do Jego dzieci. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi – tego niewypowiedzianego cudu najwyższego (Pius IX). Legion ma nieograniczone zaufanie do Maryi, jest bowiem świadom, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic. On obdarzył Ją wszystkim, czym tylko mógł. Maryja otrzymała obficie to wszystko, co mogła przyjąć. Bóg uczynił Ją dla nas szczególnym narzędziem łaski. Legion jest przesiąknięty tą wiarą w pośrednictwo Maryi i tę tajemnicę uczynił przedmiotem szczególnego nabożeństwa. Pierwotnym obowiązkiem Legionu jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia czci Bogarodzicy. Legion może to osiągnąć jedynie przez swoich członków, dlatego apeluje do każdego z nich, by w tym dziele uczestniczył przez poważne rozważanie i gorliwe ćwiczenia. Ruch ten jest czynny i dlatego dociera wszędzie. Przylgnął on całą siłą miłości do Maryi i stawia sobie za zadanie wypełnić serca wszystkich braci tą miłością.

Duchowość Legionu Maryi tworzy potrójna więź legionisty:

  • z Kościołem (rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa),
  • z Maryją (w duchu prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii de Montfort),
  • z Duchem Świętym.

legion maryi1

Członkowie wspólnoty szczególnie pragną naśladować pokorę Maryi, Jej posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość do Boga i Jej wiarę. Najważniejsze dla legionisty są: świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu oraz nabożeństwo do Maryi, z którą Duch Święty działa w nierozerwalnej jedności.

Podstawową jednostką Legionu Maryi jest Prezydium. Każde Prezydium posiada jednego kapłana jako kierownika duchowego mianowanego przez ks. proboszcza. Prezydium to członkowie aktywni, których obowiązkiem jest uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach. Oprócz nich do Legionu należą członkowie pomocniczy, wspierający swą modlitwą pracę członków aktywnych. Tajemnica każdego skutecznego oddziaływania polega na stworzeniu osobistego kontaktu między ludźmi. Ma to być spotkanie w miłości i we współczuciu. Legion wzywa do służby nieograniczonej i bez zastrzeżeń. Każde zadanie, w kręgu obowiązków Legionu, musi być naznaczone uporczywym wysiłkiem. Trzeba odwiedzać różnych ludzi i rozmaite miejsca, jedną pracę kończąc, a drugą podejmować. Legion wzywa do wielkiej wytrwałości, wymaga od każdej grupy i każdego członka postawy niepoddawania się kryzysom. Nie można nawet dopuścić myśli określenia podpopiecznych w kategoriach „obiecujący”, „mniej obiecujący”, „beznadziejny” itp. Istotą apostolatu jest żywe zainteresowanie dobrem i działaniem Kościoła. Apostolstwo Legionu opiera się na przeświadczeniu, że Msza Św. i Sakramenty, które w istocie są sprawowane przez kapłana, są głównymi kanałami łask. Legioniści działając w nierozerwalnej łączności z kapłanem, starają się dopełnić jego pracę i rozszerzyć jego wpływ w życiu ludzi, tak, by wierni go przyjęli, a z nim Chrystusa. Za zgodą ks. proboszcza legioniści idą „od drzwi do drzwi”, aby w ten sposób dotrzeć do wszystkich mieszkańców parafii – wierzących i niewierzących, rodzin zaniedbanych, osób opuszczonych, chorych i samotnych. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Jezusa i zapewnić o orędownictwie Maryi Niepokalanej. Przypominają o potrzebie modlitwy i regularnego przystępowania do sakramentów. Zachęcają do większego zaangażowania w życie parafii. We wspólnocie parafialnej legioniści prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec, odwiedzają chorych, przygotowują ich do wizyty księdza z Sakramentami. Każde spotkanie i rozmowę starają się zakończyć wręczeniem Cudownego Medalika z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Legion prowadzi apostolat w środowiskach zamkniętych, odwiedza ludzi z marginesu i prowadzi apostolat uliczny. Legion Maryi jest ruchem, który dociera do ludzi potrzebujących duchowego wsparcia niosąc im przesłanie Chrystusa i Maryi, patronce swojego ruchu powierzając swoje prace, ludzi sobie powierzonych i swoje problemy. Serdecznie zapraszamy na spotkania Legionu Maryi, które odbywają się w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej.

 

Odzwiedzający

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2018 by Crows. All Rights Reserved.